NaprapatiOrdet naprapati ursprung kommer från det tjeckiska ordet ”napravit” och det grekiska ordet ”pathos”. Napravit betyder att korrigera och pathos betyder lidande. Tillsammans bildar dessa ord Naprapati och betyder således att korrigera orsakerna till lidande.
Naprapati

Naprapatbehandling minskar smärta och återskapar funktion. En naprapat undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i muskler och leder.
Idrottsmassage

Idrottsmassage är till för alla, på såväl amatör- som elitnivå. Anpassas efter individen och behöver inte vara idrottsinriktad. Ordentlig genomgång behöver de flesta oavsett motionsvanor. Den är även ett bra komplement till din träning och kan förebygga muskulära skador och förkorta eventuella läkningsprocesser. Idrottsmassage är en bra uppladdning inför tävlingar och som en del av återhämtningen efter hårda träningspass, tävlingar eller långvarigt statiskt arbete som kräver lite djupare behandling.
Stötvågsbehandling/Shockwave

Stötvågsbehandling är en vetenskapligt beprövad metod för att effektivt behandla bland annat kronisk smärta i senor och muskler. Forskningen visar på mycket goda behandlingsresultat. Några smärttillstånd som stötvåg har bevisat god effekt på är; hälsporre, hälsenesmärta, benhinneinflammation, tennisarmbåge, och envisa muskelknutor/triggerpunkter.